Sözlük Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Ü

Ülke Riski

Ülke Riski ekonomik, sosyal ve siyasal koşulları etkileyen olaylar ve belirsizlikler nedeniyle bir ülkedeki borçluların, yurt dışı yükümlülüklerini yerine getirememeleri sonucunda portföyünde söz konusu ülkedeki borçluların doğrudan veya dolaylı riskini taşıyan herhangi bir banka veya kuruluşun maruz kaldığı zarar olasılığını ifade eder. Bozulan ekonomik, siyasal ve sosyal koşulların bir ülkedeki temerrüt olasılığını artırmasının yanı sıra; kamulaştırma, moratoryum, borcun inkarı, devalüasyon, ilgili ülke denetim otoritesinin uygulamalarının şeffaf olmayışı gibi olaylar da ülke riski kapsamında yer alır. Ülke riski; temelde merkezi yönetim riski, transfer riski, bulaşma riski, dolaylı kur riski, makroekonomik risk ve dolaylı ülke riski kategorilerini kapsar.

Önceki sayfa

Sıradaki sayfa

The Brand Planet, marka yönetimi, pazarlama ve medya dünyasında karar vericiler ve kanaat önderlerine yönelik etkili bir bilgi kaynağı.
 
2021 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır.
 
Bu site The Brand Planet Consulting tarafından 🧡 ile tasarlandı.