ansiklopedik, ansiklopedi, kelime bulucu, kelimelik bulucu, ansiklopediler, ansiklopedik, cevi, ceviri, cevırı, çeviri

Sözlük Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Ü

Ücret İstisnasi

Yabancı elçilik ve konsoloslukların gelir vergisi kanununun 15.maddesine (diplomat muaflığı ) girmeyen memur ve hizmetlerinin yalnız bu işlerinden dolayı aldıkları ücretlerin karşılıklı olmak şartıyla gelir vergisinden istisna edilmesi .

Önceki sayfa

Previous item icon

Sıradaki sayfa

Next item icon