ansiklopedik, ansiklopedi, kelime bulucu, kelimelik bulucu, ansiklopediler, ansiklopedik, cevi, ceviri, cevırı, çeviri

Sözlük Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Ö

Önemlilik

Önemlilik (Materiality): Performans denetiminde önemlilik, denetim konusunun, denetim raporunun kullanıcılarının ilgisini çekmesi ve onları etkileyebilme ihtimalinin yüksek olması olarak ifade edilebilir. Mali denetimde önemlilik, finansal tablolardaki hata, ihmal ve aykırılıkların; kuruluşun faaliyet ve işlemleri hakkında olumlu görüş bildirilmesine olanak vermeyecek miktar ve boyutta olup olmamasını ifade eder.

 


Önceki sayfa

Previous item icon

Sıradaki sayfa

Next item icon