ansiklopedik, ansiklopedi, kelime bulucu, kelimelik bulucu, ansiklopediler, ansiklopedik, cevi, ceviri, cevırı, çeviri

Sözlük Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Ö

Ön İnceleme Raporu

Ön İnceleme Raporu (Preliminary Survey Report /Preliminary Examination Report/ Preliminary Study Report): Ön inceleme çalışması sonucu düzenlenen; incelemenin arka planının denetim konularının ve kriterlerinin, denetim yaklaşımının, denetimin bütçesinin ve çalışma takviminin yer aldığı, Sayıştay üst yönetiminin denetime devam edilip edilmemesi konusundaki kararı için bilgi sağlayan bir karar dokümanıdır.


Önceki sayfa

Previous item icon

Sıradaki sayfa

Next item icon