ansiklopedik, ansiklopedi, kelime bulucu, kelimelik bulucu, ansiklopediler, ansiklopedik, cevi, ceviri, cevırı, çeviri

Sözlük Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Ö

Ön İnceleme/Ön Çalışma

Ön İnceleme/Ön Çalışma (Preliminary Survey/Preliminary Study/

Preliminary Examination): Denetimin tam inceleme aşamasının yapılıp yapılmayacağına; çalışma devam ederse, önceliklerin neler olduğunun belirlenmesi, özellikle araştırılması gereken performans konularına karar verilmesi, performansla ilgili ve onu etkileyecek riskli durumların saptanması ile performans denetiminin uygulanmasında kullanılacak zaman ve parasal kaynakların değerlendirildiği denetimin planlama sürecinin ikinci aşamasıdır.

 


Önceki sayfa

Previous item icon

Sıradaki sayfa

Next item icon