Kelime Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Çekme Stratejisi

Çekme stratejisi [pull strategy] Perakende ürünü pazarlamak için doğrudan tüketiciye yönelik reklamlara ağırlık veren pazarlama stratejisidir. Tanıtım, tutundurma, reklâm ve benzeri etkinlikleri içeren stratejik bir bütündür. Çekme stratejisinde ise üretici kanalın son halkası olan tüketici veya müşteriye yönelik çalışmalar yapar. Amaç, perakendeci seviyesinde talebi arttırmak ve böylece toptancının da ürüne olan talebinin artmasını sağlamaktır.

2020 © The Brand Planet tescilli bir ticari marka ve mülktür. Tüm hakları saklıdır. Bu site Görsel Atölye tarafından 🧡 ile tasarlandı.