ansiklopedik, ansiklopedi, kelime bulucu, kelimelik bulucu, ansiklopediler, ansiklopedik, cevi, ceviri, cevırı, çeviri

Sözlük Anlamı

The Brand Planet Ansiklopedi

Ç

Çalışan Stok Sahipliği Planları

Çalışan Hisse Sahipliği Planları (ESOP), kar paylaşım planlarına benzer ve özel şirket sahiplerinin, çalışanları ile mülkiyeti paylaşmalarına izin verir. Çalışanları motive etmenin ve şirket hisselerinin dağılımını artırmanın ve onlar için pazar yaratmanın iyi yollarıdır.


Teknik olarak, ÇSYP'ler, öncelikle işveren şirketin hisselerine yatırım yapan, tanımlanmış katkı çalışan fayda planlarıdır. Bu nedenle, ÇSYP'lerin çoğu, çalışanlara hisseleri satmak yerine şirketin hisselerini çalışanlara bir fayda olarak dağıtır. ÇSYP'ler, emekli olan sahiplere, şirketin tamamını satmadan varlıklarının tamamını veya bir kısmını nakde çevirmenin bir yolunu sağlamak için yaygın olarak kullanılır. Ancak şirketin hisseleri için bir pazar yaratmak, genişleme için fon yaratmak için de kullanılabilir. ÇSYP'lerin kurulumu kolaydır ve binlerce işveren tarafından kullanılmaktadır.

Önceki sayfa

Previous item icon

Sıradaki sayfa

Next item icon